TELEFON:
94 341 01 01
Rejestracja telefoniczna
poniedziałek - czwartek w godzinach 12:00-16:30

ADRES E-MAIL:
ptznkoszalin@gmail.com
NIP: 669-22-33-751
REGON: 001267024-00040

ADRES:
ul. Zwycięstwa 168
Koszalin 75-612
KONTO: PKO BP 1/O Koszalin
nr 77 1020 2791 0000 7202 0065 0952