Podstawa działania

W Polskim ToWarzystwie Zapobiegania Narkomanii pracują psycholodzy, pedagodzy, specjaliści psychoterapii uzależnień, terapeuci rodzinni, którzy od wielu lat zajmują się niesieniem kompleksowej pomocy dzieciom, młodzieży oraz ich rodzinom.

Koszaliński Oddział Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii realizuje programy zlecone przez Urząd Miasta Koszalin, natomiast Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży przez Narodowy Fundusz Zdrowia. W ramach pozyskanych środków finansowych Towarzystwo prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego – działania te wynikają ze specyfiki programu i skierowane są do określonych grup odbiorców.