Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział w Koszalinie przy którym funkcjonuje NZOZ Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień prowadzimy następujące działania adresowane dla młodzieży i dorosłych:

  • PORADNICTWO INDYWIDUALNE
  • INTERWENCJE KRYZYSOWE
  • PROMOCJA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA
  • PORADNICTWO RODZINNE
  • PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ
  • SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI, KURATORÓW SĄDOWYCH I INNYCH GRUP ZAWODOWYCH
  • KONSULTACJE PSYCHIATRYCZNE DLA OSÓB ZAGROŻONYCH UZALEŻNIENIEM, UZALEŻNIONYCH ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZINY

W ramach TERAPII UZALEŻNIENIA i WSPÓŁUZALEŻNIENIA oferujemy konsultacje, poradnictwo i terapię:

  • DLA OSÓB NADUŻYWAJĄCYCH I UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU, NARKOTYKÓW, LEKÓW NASENNYCH I USPOKAJAJĄCYCH
  • DLA OSÓB PO ODBYTEJ TERAPII STACJONARNEJ DLA TYCH, KTÓRE PRZESZŁY NAWRÓT CHOROBY
  • DLA RODZINY I INNYCH BLISKICH OSÓB UZALEŻNIONYCH