Elżbieta Biwańska- Łukaszewicz

 • Wykształcenie wyższe – pedagogika w zakresie resocjalizacji
 • Kurs instruktora indywidualnej terapii motywacyjnej dla osób uzależnionych – Gdańsk 2000/2001
 • Prowadzenie grup w ambulatoryjnym systemie pomocy osobom uzależnionym, bądź zagrożonym uzależnieniem od środków odurzających – Gdańsk 1999
 • Studia podyplomowe w zakresie specjalisty terapii uzależnień zakończone certyfikatem z 2007 roku
 • Studium Reintegracji Społecznej Warszawa 2010
 • Studium Metod Psychokorekcyjnych Warszawa 2012
 • Kurs „OTWARTY DIALOG i rozwój sieci społecznych w sytuacji kryzysu psychicznego”, certyfikat 2016 r

Natalia Dawidowska

 • Wykształcenie wyższe – mgr psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Studia podyplomowe w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień zakończone
  certyfikatem w 2016 r.
 • Trening Zastępowania Agresji (TZA).
 • Posiada doświadczenie w pracy z młodzieżą trudną oraz osobami uzależnionymi od
  substancji psychoaktywnych.
 • Pracuje w Okręgowym Ośrodku Wychowawczym w Koszalinie.

anna piwońska - zdunek

 • lekarz psychiatra
 • od 2004 roku współpracje z nzoz ośrodek profilaktyki i terapii uzależnień dla dzieci i młodzieży w koszalinie: badadnie, diagnozowanie, leczenie, rehabilitacja pacjentów

Piotr Serkis

 • Wykształcenie wyższe – Pedagogika Resocjalizacyjna
 • Specialista Psychoterapii Uzależnień, certyfikowany przez Krajowe Biuro Przeciwdziałania, Narkomani
 • Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi. Od 2012r. pracuje w Ośrodku Leczenia, Terapii i Rehabilitacji „Monar” w Grabowie

Magdalena Bródka

 • Akademia Pedagogiczna im. KEN w Krakowie, magister pedagogiki ogólnej 2003 r.
 • Studia podyplomowe – poradnictwo i pomoc psychologiczna UJ Wydział Filozoficzny Instytutu Psychologii 2005r.
 • Kurs pedagoga rodzinnego–Zachodniopomorski Ośr. Szkoleniowy TPD Szczecin 2006 r.
 • Kurs socjoterapii – Zachodniopomorski Ośrodek Szkoleniowy TPD Szczecin 2007 r.
 • Studium Reintegracji Społecznej Warszawa 2010
 • Studium Metod Psychokorekcyjnych Warszawa 2012
 • Studia podyplomowe w zakresie specjalisty terapii uzależnień zakończone certyfikatem z 2015 r.

URSZULA BOLEWICZ

 • UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI, MAGISTER PEDAGOGIKI, SPECJALNOŚĆ RESOCJALIZACJA Z PORADNICTWEM SPECJALISTYCZNYM 2009 R.
 • STUDIA PODYPLOMOWE – ORGANIZACJA POMOCY SPOŁECZNEJ 2017 R.
 • STUDIA PODYPLOMOWE W ZAKRESIE SPECJALISTY PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ, W TRAKCIE CERTYFIKACJI
 • STUDIUM PROFILAKTYKI PROBLEMÓW CZYNNOŚCIOWYCH FUNDACJA PRAESTERNO WROCŁAW 2022 R.
 • CERTYFIKOWANY REALIZATOR PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO „FreD goes net”, NR CERTYFIKATU 02/10/22
 • „PRACA Z RODZINĄ W UJĘCIU SYSTEMOWYM”, W TRAKCIE KURSU WE WROCŁAWSKIEJ PRACOWNI PSYCHOEDUKACJI I TERAPII „PLUS”
 • DOŚWIADCZENIE W PRACY Z OSOBAMI UZALEŻNIONYMI. OD 2020 R. PRACUJE W OŚRODKU LECZENIA, TERAPII I REHABILITACJI
  „MONAR” W GRABOWIE

MICHAŁ ŚWIRCZ

 • Absolwent dwóch kierunków Uniwersytetu Gdańskiego: socjologii problemów
  społecznych (studia I stopnia) oraz pedagogiki resocjalizacyjnej (studia II stopnia).
 • Certyfikowany instruktor terapii uzależnień.
 • Ukończył szkolenie z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień osób z uzależnieniami
  behawioralnymi oraz szkolenie pn.: „Koncepcja poznawczo-behawioralna
  w kontekście strategii profilaktycznych”.
 • Prelegent wielu szkoleń dla nauczycieli, pedagogów, pracowników socjalnych,
  rodziców i młodzieży z zakresu profilaktyki w zakresie przeciwdziałania uzależnienia
  od alkoholu, tytoniu, narkotyków i innych środków psychoaktywnych.
 • Pracuje w Ośrodku Terapii Uzależnień w Darżewie.