Elżbieta Biwańska- Łukaszewicz

 • Wykształcenie wyższe – pedagogika w zakresie resocjalizacji,

 • Kurs instruktora indywidualnej terapii motywacyjnej dla osób uzależnionych – Gdańsk 2000/2001

 • Prowadzenie grup w ambulatoryjnym systemie pomocy osobom uzależnionym, bądź zagrożonym uzależnieniem od środków odurzających – Gdańsk 1999.

 • Studia podyplomowe w zakresie specjalisty terapii uzależnień zakończone certyfikatem z 2007 r.

 • Studium Reintegracji Społecznej Warszawa 2010

 • Studium Metod Psychokorekcyjnych Warszawa 2012

 • Kurs „OTWARTY DIALOG i rozwój sieci społecznych w sytuacji kryzysu psychicznego”, certyfikat 2016 r

Natalia Dawidowska

 • Wykształcenie wyższe – mgr psychologii, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego

 • Studia podyplomowe w zakresie specjalisty terapii uzależnień zakończone certyfikatem z 2016 r.

Anna Piwońska – Zdunek

 • Lekarz psychiatra

 • Od 2004 roku współpracuje z NZOZ Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Koszalinie: badanie, diagnozowanie, leczenie, rehabilitacja pacjentów

Piotr Serkis

 • Wykształcenie wyższe – Pedagogika Resocjalizacyjna
 • Specialista Psychoterapii Uzależnień, certyfikowany przez Krajowe Biuro Przeciwdziałania, Narkomani
 • Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi. Od 2012r. pracuje w Ośrodku Leczenia, Terapii i Rehabilitacji „Monar” w Grabowie.

Magdalena Bródka

 • Akademia Pedagogiczna im. KEN w Krakowie, magister pedagogiki ogólnej 2003 r.

 • Studia podyplomowe – poradnictwo i pomoc psychologiczna UJ Wydział Filozoficzny Instytutu Psychologii 2005r.

 • Kurs pedagoga rodzinnego–Zachodniopomorski Ośr. Szkoleniowy TPD Szczecin 2006 r.

 • Kurs socjoterapii – Zachodniopomorski Ośrodek Szkoleniowy TPD Szczecin 2007 r.

 • Studium Reintegracji Społecznej Warszawa 2010

 • Studium Metod Psychokorekcyjnych Warszawa 2012

 • Studia podyplomowe w zakresie specjalisty terapii uzależnień zakończone certyfikatem z 2015 r.