Informacje

Niesienie profesjonalnej pomocy osobom uzależnionym oraz zagrożonych uzależnieniem, ich rodzinom. Współpraca z instytucjami zajmującymi się pomocą potrzebującym.

Kontakt

Koszalin 75-612  ul.Zwycięstwa 168 Email  ptznkoszalin@gmail.com