Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział w Koszalinie przy którym funkcjonuje NZOZ Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień prowadzimy następujące działania adresowane dla młodzieży i dorosłych:

-poradnictwo indywidualne

-poradnictwo rodzinne

-interwencje kryzysowe

-profilaktyka użależnień

-promocja zdrowego stylu życia

-szkolenia dla nauczycieli, kuratorów sądowych i innych grup zawodowych

-konsultacje psychiatryczne dla osób zagrożonych uzależnieniem, uzależnionych oraz członków ich rodzin

W ramach TERAPII UZALEŻNIENIA i   WSPÓŁUZALEŻNIENIA
oferujemy konsultacje, poradnictwo i terapię:

-dla osób nadużywających i uzależnionych od alkoholu, narkotyków, leków nasennych i uspokajających,

-dla rodziny i innych bliskich osób uzależnionych.

-dla osób po odbytej terapii stacjonarnej, dla tych, które przeszły nawrót choroby

Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział w Koszalinie przy którym funkcjonuje NZOZ Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień prowadzimy następujące działania adresowane dla młodzieży i dorosłych:

-poradnictwo indywidualne

-poradnictwo rodzinne

-interwencje kryzysowe

-profilaktyka użależnień

-promocja zdrowego stylu życia

-szkolenia dla nauczycieli, kuratorów sądowych i innych grup zawodowych

-konsultacje psychiatryczne dla osób zagrożonych uzależnieniem, uzależnionych oraz członków ich rodzin

W ramach TERAPII UZALEŻNIENIA i   WSPÓŁUZALEŻNIENIA
oferujemy konsultacje, poradnictwo i terapię:

-dla osób nadużywających i uzależnionych od alkoholu, narkotyków, leków nasennych i uspokajających,

-dla rodziny i innych bliskich osób uzależnionych.

-dla osób po odbytej terapii stacjonarnej, dla tych, które przeszły nawrót choroby